NIC

E-RGO GLOVES, your healthy choice!

Výroba a predaj meracích rukavíc

Vyvíjame a vyrábame ergonomické meracie rukavice (séria E-rgo) a meracie rukavice na mieru (E-rgoCustom).

Hodnotenie rizík na pracoviskách

Posudzujeme fyzickú záťaž a ergonomické riziká na pracoviskách. Nápravnými opatreniami chránime zdravie zamestnancov.

Meranie a normovanie práce

Vytvárame pracovné postupy, normatívy a časové štúdie. Plánujeme a štandardizujeme výrobné a logistické procesy.

Zvyšovanie produktivity

Optimalizujeme výrobné a nevýrobné procesy. Analyzujeme produktivitu a eliminujeme plytvania.