Štíhla výroba

Lean production alebo inak povedané štíhla výroba predstavuje metódu systematickej eliminácie plýtvaní(“Muda”) vo výrobnom systéme. Podstata prístupu vychádza zo základov metodiky TPM, ktorú vyvinula spoločnosť Toyota. Cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníka, prostredníctvom zabezpečenia kvalitných výrobkov, v čo najkratšej dobe a s minimálnymi nákladmi. Pre naplnenie tohto cieľa sa využíva rad nástrojov a metód, ako napr.5S, SMED, Kanban, štíhly layout… Eliminácia plýtvania je jednou z najefektívnejších ciest pre zvýšenie ziskov akejkoľvek spoločnosti.

 Normovanie práce

MTM_Logo_RGB_03MTM je celosvetovo najrozšírenejšia metóda merania ľudskej práce pomocou vopred definovaných časov. Hodnoty a časy MTM sú medzinárodne platné a aplikovateľné v každom priemyselnom odvetví. Metóda rozdeľuje pracovnú činnosť na základné pohyby, ktorým priraďuje tabuľkové časy. Spätne môže byť metóda využitá v procese plánovania ako analytický nástroj pre tvorbu pracovných postupov a stanovenie ich časovej náročnosti. V závislosti na type výroby (kusová, sériová, hromadná) využívame rôzne podsystémy MTM.

MTM1

základný systém MTM určený pre veľkokapacitnú výrobu pracujúcu v krátkom takte. (viac…)

MTM – UAS

systém určený pre sériovú výrobu, pre ktorú je základný systém MTM-1 už príliš detailný a zložitý. (viac…)

MTM – MEK

systém pre hospodárne meranie malosériovej a kusovej produkcie s dlhým taktom výroby. (viac…)

MTM – Logistik

dátový systém MTM určený pre normovanie procesov logistiky.

Ergonómia pracovísk

MTM – EAWS

metóda rýchleho skríningu pre hodnotenie ergonomického rizika pracovísk, ktorá spolu s časovými metódami MTM vytvára výkonný prostriedok pre zdravú a efektívnu výrobu. Metóda prostredníctvom  hodnotenia celotelovej záťaže a záťaže horných končatín spoľahlivo odhalí každé pracovisko s rizikom biomechanického poškodenia zdravia. Nástroj umožňuje pružné testovanie nápravných opatrení a preto je ho možné využiť tiež pri optimalizácíi a prestavbe pracovísk. (viac…)

Graf metod mtm